سطل های زباله

سطل های زباله

عاملیت فروش شرکت سبلان در استان خراسان

موارد استفاده در معابر، خیابان ها ، پارک ها، فضای سبز مرکز بهداشت و درمان و مراکز تجاری اداری